Hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất lúa theo quy trình “1 phải 5 giảm” kết hợp sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh

Trung tâm khuyến nông Ninh Thuận vừa phối hợp với Công ty CP Đầu tư Đại Nông Phát và Công ty CP Giống cây trồng Bình Định tổ chức Hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ áp dụng quy trình “1 phải 5 giảm” kết hợp sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh tại ruộng lúa hộ ông Trần Văn Tấn, thôn Rồ Ôn, xã Phước Hà (Thuận Nam).

Được biết, vụ Hè Thu năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận phối hợp với Công ty CP giống cây trồng Bình Định và Công ty CP Đầu tư Đại Nông Phát tổ chức trình diễn mô hình giống lúa mới chất lượng cao áp dụng quy trình “1 phải 5 giảm” kết hợp sử dụng phân hữu cơ sinh học tại hộ ông Trần Văn Tuấn, thôn Rồ Ôn, với quy mô 0,5 ha giống lúa cấp xác nhận Q5. Mô hình trình diễn giống lúa Q5 theo hướng hữu cơ đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu rất khả quan. Mô hình đã giảm được lượng giống gieo sạ từ 250-300 kg/ha xuống còn 120/kg/ha, không sử dụng phân bón vô cơ và chỉ sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ vinh sinh và thuốc BVTV sinh học. Sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh giúp cho đất tơi xốp, thoáng khí, giàu dinh dưỡng và hạn chế ô nhiễm môi trường. Sử dụng hạt giống đạt tiêu chuẩn (giống cấp xác nhận), xử lý hạt giống kỹ trước khi gieo sạ, bón phân hữu cơ vi sinh, tưới tiêu nước tiết kiệm, quản lý sâu bệnh theo quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) đã giúp cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, thân thiện môi trường. Năng suất đạt 70 tạ/ha.

Các đại biểu và bà con nông dân tham quan mô hình sử dụng phân bón hữu cơ sinh học trong sản xuất thâm canh giống lúa Q5 vụ Hè Thu 2023 tại xã Phước Hà.

Thành công của mô hình trình diễn giống lúa Q5 theo hướng hữu cơ áp dụng quy trình “1 phải 5 giảm” là giải pháp kỹ thuật canh tác và sản xuất lúa lâu dài và bền vững. Thông qua Hội thảo đầu bờ, nhằm giúp cho bà con nông dân tại địa phương và các xã lân cận tiếp cận, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào trong sản xuất lúa nhằm nâng cao năng suất, sản lượng để phát triển kinh tế cho nông hộ; đồng thời hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn cho người tiêu dùng, góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái đồng ruộng, nhằm tạo ra một nền nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.