Biểu dương công nhân, viên chức, lao động tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 22/9, Công an tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), giai đoạn 2018-2023.

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện các nội dung của Quy chế phối hợp số 92/QCPH-CAT-LĐLĐT giữa Công an tỉnh và LĐLĐ tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) gắn với phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hai đơn vị đã phối hợp tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương, các phương thức, thủ đoạn tội phạm... tới 2.350 lượt cán bộ công đoàn các cấp; tổ chức 625 buổi họp dân. Những vấn đề phát sinh về ANTT đã được chỉ đạo giải quyết, thực hiện đồng bộ. Xây dựng, duy trì thực hiện hiệu quả các mô hình hưởng ứng phong trào TDBVANTQ như: Mô hình quần chúng tự quản về ANTT; Tổ công nhân vì môi trường xanh tự quản về ANTT; Trường học an toàn về ANTT, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; Cơ quan an toàn về ANTT, an toàn phòng cháy, chữa cháy... Qua đó, tình hình ANTT tại cơ quan, doanh nghiệp, địa phương được bảo đảm không để xảy ra điểm nóng; ý thức cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ không ngừng được nâng cao.

Các cá nhân nhận bằng khen của Công an tỉnh trong điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, giai đoạn 2018-2023

Thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; phối hợp trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, công nhân lao động; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đào tạo, bồi dưỡng, kiến thức pháp luật về ANTT, phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy... cho công nhân, viên chức, người lao động.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện phong trào TDBVANTQ; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 7 cá nhân điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào TDBVANTQ, giai đoạn 2018-2023.