Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thuận Bắc và Huyện ủy Ninh Sơn

Ngày 15/9, Tổ giám sát số 2, Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng có buổi làm việc với Huyện ủy Thuận Bắc về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thời gian qua, Huyện ủy Thuận Bắc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU kịp thời, có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức số, kỹ năng số được quan tâm triển khai sâu rộng trong cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp (DN), người dân. Hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), hạ tầng số được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu CĐS của huyện. Tỷ lệ văn bản được trao đổi, xử lý trên môi trường mạng được nâng lên. Dịch vụ công trực tuyến có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là cấp xã. Tuy vậy, khó khăn, hạn chế hiện nay là hạ tầng CNTT, hạ tầng số chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; công tác chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị, địa phương chưa thật sự sâu sát, chưa phát huy tốt vai trò, hiệu quả của CNTT đối với cơ quan nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Thuận Bắc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Huyện ủy Thuận Bắc thời gian qua. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc trong hệ thống chính trị về quan điểm xuyên suốt lấy người dân, DN là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực của CĐS; xác định CĐS là phương thức để rút ngắn, đẩy nhanh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Cùng với đó, cần phát huy vai trò của các cấp Mặt trận, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân về CĐS; đẩy mạnh các phong trào thi đua CĐS; phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác CĐS; rà soát, xây dựng, bổ sung các chương trình, kế hoạch, giải pháp phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.