Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Ninh Sơn

Ngày 14/9, Tổ giám sát số 2, Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng có buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Sơn về kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Ninh Sơn đã tập trung lãnh, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Cơ chế chính sách để thúc đẩy CĐS được ban hành kịp thời, nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số từng bước được củng cố và tăng cường với 8/8 xã, thị trấn và 61/61 thôn, khu phố thành lập tổ công nghệ số cộng đồng. Tỷ lệ văn bản được trao đổi, xử lý trên môi trường mạng được nâng lên đáng kể, vượt mục tiêu Nghị quyết 09 đề ra; 100% doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử, các nền tảng số; tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử đạt 94,23%; rà soát lập hồ sơ sức khỏe điện tử 69.586/91.032 trường hợp, đạt tỷ lệ 76,44%. Hoạt động thương mại điện tử tiếp tục được tăng cường; giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được tập trung đẩy mạnh.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Huyện ủy Ninh Sơn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị Huyện ủy Ninh Sơn tiếp tục quán triệt sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị về quan điểm xuyên suốt lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực của CĐS; xác định CĐS là phương thức để rút ngắn, đẩy nhanh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Từ đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện tham gia đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về CĐS; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết 09 tại các chi, đảng bộ cơ sở; hỗ trợ thực hiện cải cách hành chính, phát triển dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở; huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin hiện đại và đồng bộ; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao sẵn sàng tham gia vào quá trình CĐS. Bên cạnh đó, huyện cần xác định một số nền tảng số có ưu thế của huyện để tập trung phát triển. Nghiên cứu xin thí điểm xây dựng và ban hành các chính sách ưu đãi để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.