UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/9, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh Uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) để nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời (NMĐMT) Phước Thái 2, Phước Thái 3 và một số dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh. Dự họp có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan.

Theo báo cáo, Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2 và Phước Thái 3, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 221 và 222/2020/QĐ-UBND. Ngày 31/5/2023, EVN có các văn bản số 2881/EVN-ĐT và 2882/EVN-ĐT báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án với tiến độ dự kiến: Khởi công xây dựng trong tháng 8/2023, hoàn thành dự án đưa vào sử dụng trong Quý I/2024. Đến nay, tiến độ công tác bồi thường của Dự án NMĐMT Phước Thái 2 với tổng diện tích đất thu hồi của dự án là 91,15 ha, diện tích đất đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng là 80,47 ha, đạt 88,28%; Dự án NMĐMT Phước Thái 3, với tổng diện tích đất thu hồi của dự án là 42,25 ha, diện tích đất đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng là 40,12 ha, đạt 94,95%; dự án Đường dây 110kV Phước Thái - Phước Hữu và Phước Thái-Phước Hữu ĐL1, được xây dựng tại xã Phước Thái và xã Phước Hữu (Ninh Phước) hiện đã bàn giao mặt bằng thi công 30/33 vị trí cột cho Nhà thầu. Đối với các công trình: Thay dây dẫn đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - Ninh Phước; Đường dây mạch 2 Ninh Phước-Tuy Phong-Phan Rí, tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận; cải tạo nâng tiết diện đường dây 110k; cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim-Trạm 220kV Tháp Chàm. Đến nay, đang trong quá trình triển khai thi công và đều bị vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Tại cuộc họp EVN đã trình bày các khó khăn trong công tác triển khai dự án, và đề nghị địa phương hỗ trợ chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan để sớm bàn giao mặt bằng thi công. Đồng thời, các sở ngành, địa phương cũng báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ các thủ tục pháp lý hoàn thiện hồ sơ, phối hợp tuyên truyền các hộ dân trong diện giải phòng mặt bằng, đưa ra các giải pháp để sớm bàn giao mặt bằng cho thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo phối hợp với các sở ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong vùng dự án, thực hiện chính sách bồi thường theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời hỗ trợ giải quyết vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, vấn đề chuyển đổi đất tạo điều thuận lợi nhất cho công tác triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh.