Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 13/9, Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Tổ trưởng Tổ giám sát số 1) làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Đảng ủy Sở NN&PTNT và các đơn vị trực thuộc Sở đã triển khai ứng dụng, vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu của Quốc gia cũng như các nền tảng công nghệ số sẵn có như: Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử; hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến; trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. Các phầm mềm quản lý công tác chuyên môn cũng được triển khai, như: Quản lý dữ liệu về bảo vệ thực vật và Quản lý thuốc bảo vệ thực vật; Quản lý công tác thú y; Giám sát tàu cá và Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia; Phần mềm cập nhật diễn biến rừng; Giám sát, đánh giá thống kê lâm nghiệp; Phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu thủy lợi Ninh Thuận… Toàn ngành hiện có 66 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong đó có 37 dịch vụ công toàn trình và 29 dịch vụ công toàn trình một phần; 6 tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận và xử lý 33.886 hồ sơ trực tuyến đạt 99,63%...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Đảng ủy Sở NN&PTNT.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thu Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy Sở NN&PTNT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về CĐS thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, Đảng ủy Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm, tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành. Cần tập trung xác lập mục tiêu, sớm triển khai nền tảng số, phần mềm các lĩnh vực như: chọn giống, cung cấp vật tư nông nghiệp; dự báo thời tiết, dự báo nhu cầu dinh dưỡng; dự báo năng suất, thị trường sản phẩm…hướng tới xây dựng được nền nông nghiệp thông minh. Tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ công nghệ số cộng đồng từng bước hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về CĐS cho người dân; rà soát, bổ sung báo cáo thực hiện các chỉ tiêu cụ thể của ngành để sớm hoàn thành nhiệm vụ đề ra.