Hội Người cao tuổi triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư

Ngày 12/9, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam cho 3.500 đại biểu tại 62 điểm cầu trên cả nước. Dự điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Hội NCT tỉnh, Hội NCT các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW; đồng thời thảo luận góp ý nhiều vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT, xây dựng Hội NCT Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Trong đó, nhấn mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đối với Hội NCT; việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của NCT; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. 

Ông Phan Hữu Đức, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị