Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát khu vực nuôi trồng thủy sản tại C2, C3 và Đầm Nại

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi khảo sát thực tế tình hình tại khu vực quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại khu C2, C3 và vùng Đầm Nại thuộc huyện Ninh Hải. Cùng đi có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan.

Theo quy hoạch của tỉnh, khu vực dự kiến phát triển nuôi trồng thủy sản tại khu C2 và C3 có diện tích khoảng 2.200 ha. Trong đó, khu vực nuôi trồng thủy sản biển chuyên canh có diện tích hơn 940 ha và khu vực phát triển điện gió kết hợp với nuôi trồng thủy sản biển hơn 1.295 ha. Hiện nay, UBND tỉnh đã trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng nuôi thủy sản nước sâu của tỉnh. Từ quy hoạch này, sau khi được Chính phủ phê duyệt, tỉnh sẽ cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, ban hành kế hoạch thu hút các nhà đầu tư vào khai thác nuôi biển ở khu vực này. Qua khảo sát thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Hiện nay, đã có một số doanh nghiệp triển khai một số dự án tại khu vực nuôi trồng thủy sản đã thành công bước đầu. Các doanh nghiệp này rất mong muốn sau khi có quy hoạch, tỉnh hoàn tất các thủ tục pháp lý để các nhà đầu tư có điều kiện thuận lợi triển khai mở rộng dự án. Điều này, đúng với xu hướng và mong muốn của tỉnh, cũng như nhân dân. Qua trình triển khai các doanh nghiệp sẽ liên kết, hỗ trợ cho bà con mình nuôi truyền thống, chuyển đổi nghề theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát khu vực nuôi trồng thủy sản tại Đầm Nại (Ninh Hải).

Đến kiểm tra việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực Đầm Nại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá khu vực Đầm Nại có tiềm năng rất lớn để phát triển nghề nuôi biển kết hợp với phát triển du lịch. Tuy nhiên, thời gian qua, việc tổ chức nuôi thủy sản ở khu vực này chưa được kiểm soát tốt dẫn đến tình trạng người dân nuôi tự phát, nhất là nuôi hàu, cá làm môi trường bị ô nhiễm. Vì vậy, qua đợt khảo sát và định hướng của tỉnh, trong thời gian tới tỉnh giao cho các sở ngành liên quan và huyện Ninh Hải rà soát, báo cáo lại các công việc cụ thể về số lượng hộ nuôi, đối tượng nuôi, diện tích nuôi và các vấn đề về môi trường. Tỉnh sẽ giao cho các đơn vị quản lý các hộ nuôi, có kiểm soát về môi trường để phát triển bền vững việc trồng thủy sản. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND huyện Ninh Hải cần phối hợp với các Sở, ngành giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản ở vùng biển Đầm Nại, không để người dân mở rộng lồng bè nuôi tự phát, làm ô nhiễm môi trường.