Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực địa tiến độ đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn huyện Thuận Nam

Ngày 13/9, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra thực địa tiến độ đầu tư một số dự án du lịch (DL) trên địa bàn huyện Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Dự án Khu DL Cap Padaran Mũi Dinh tại xã Phước Dinh của Công ty Cổ phần Cap Padaran Mũi Dinh có diện tích 358,14 ha, với tổng vốn đầu tư 4.725 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành Giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động trong tháng 6/2025. Tuy nhiên, qua kiểm tra, dự chậm tiến độ, nhà đầu tư chưa thực sự quyết tâm, chưa thực hiện đúng các nội dung cam kết.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa tiến độ đầu tư Dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đối với kiến nghị giao đất đợt 7 và đợt 8 của Chủ đầu tư, UBND tỉnh thống nhất không cho thuê đất; yêu cầu Công ty tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các hạng mục của Giai đoạn 1; giao Sở kế hoạch và Đầu tư triển khai thanh tra, kiểm tra để củng cố hồ sơ pháp lý, xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Dự án Khu DL nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận tại xã Phước Diêm, diện tích 87,5 ha, vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, dự kiến hoạt động trong tháng 6/2024 của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Royal Ninh Thuận làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh giao đất, tuy nhiên hiện chưa có giá đất nên chưa ký hợp đồng thuê đất. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm xác định giá đất làm cơ sở để Công ty hoàn tất các thủ tục còn lại và thi công xây dựng dự án theo quy mô được duyệt; giao Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận và Công ty Điện lực Ninh Thuận trực tiếp mời nhà đầu tư làm việc để có phương án cấp điện, nước, tạo điều kiện để Công ty thực hiện dự án và hoạt động sau này.

Đối với Dự án Khu DL Vịnh Mũi Dinh, xã Phước Dinh diện tích 10 ha, vốn đầu tư 100 tỷ đồng, dự kiến hoạt động trong tháng 8/2023 của Công ty TNHH Vịnh Mũi Dinh, đến nay vẫn chưa được giao đất do vướng mắc về các quy định, chưa thực hiện thủ tục xây dựng, đánh giá tác động môi trường… Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài Nguyên và Môi trường tháo gỡ khó khăn đối với dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.