UBND tỉnh họp nghe báo cáo giải ngân vốn đầu tư công của các ban quản lý dự án chuyên ngành

Ngày 14/9, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các ban quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Lê Huyền; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Theo kế hoạch trong năm 2023, UBND tỉnh giao cho 4 ban QLDA chuyên ngành hơn 1.900 tỷ đồng, chiếm 63,5% tổng nguồn vốn của tỉnh. Tính đến ngày 31/8/2023, các ban QLDA đã giải ngân 657,94 tỷ đồng, đạt 34,6% kế hoạch. Cụ thể, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp giải ngân 132,22 tỷ đồng/6 dự án, đạt 67,6%; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn giải ngân 135,44 tỷ đồng/8 dự án, đạt 42,2%; Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước giải ngân 222,57 tỷ đồng/1 dự án, đạt 30,5%; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông giải ngân 167,70 tỷ đồng/4 dự án, đạt 25,6% kế hoạch.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các ban QLDA đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công như: Quá trình hoàn tất thủ tục trình phê duyệt, đền bù và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án còn chậm; phát sinh chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; tình hình thời tiết vào cuối năm diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ thi công...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận công tác giải ngân vốn đầu tư công có sự chuyển biến, tuy nhiên vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Đồng chí đề nghị các ban QLDA cần khẩn trương hoàn tất thủ tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, thực hiện đảm bảo các bước quy trình, thủ tục bổ sung chi phí đền bù vào dự án để có cơ sở giải ngân vốn. Các sở, ngành liên quan tập trung hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định; tích cực bám sát bộ, ngành trung ương tham mưu điều chuyển kịp thời kế hoạch vốn đã giao cho các dự án; tăng cường triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách nhằm đáp ứng đủ nguồn vốn cho dự án. Các huyện, thành phố chủ động xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong đền bù, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn của chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 chuyển sang...