Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với huyện Bác Ái về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 14/9, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Bác Ái nghe báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM) giai đoạn 2021-2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của địa phương, với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận - đoàn thế các cấp, cùng với sự nỗ lực vượt khó của Nhân dân và doanh nghiệp, hợp tác xã trong toàn huyện nên việc triển khai thực hiện CTMTQGXDNTM đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay toàn huyện đạt chuẩn 4/9 tiêu chí về XDNTM cấp huyện. Bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều thay đổi, ngày một khang trang, hiện đại, sáng, xanh, sạch đẹp hơn. Về vốn, năm 2022 và 2023 toàn huyện được phân bổ hơn 16,1 tỷ đồng vốn đầu tư, vốn sự nghiệp Chương trình NTM. Đến nay đã giải ngân được 8,61 tỷ đồng, đạt 53,49% kế hoạch (KH) giao. Từ các nguồn vốn phân bổ, huyện đã đầu tư xây dựng hạ tầng, hỗ trợ vốn để người dân có điều kiện sản xuất... qua đó đã giúp tỷ lệ hộ nghèo được giảm dần theo hằng năm, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 34,81%, cận nghèo 8,78%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người trên 20,3 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của toàn huyện Bác Ái về triển khai thực hiện CTMTQGXDNTM thời gian vừa qua. Thời gian tới đồng chí đề nghị huyện Bác Ái chỉ đạo cơ sở triển khai quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn CTMTQGXDNTM trên địa bàn đạt các mục tiêu và chỉ tiêu giao trong năm 2023 và giai đoạn 2021-2025; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện CTMTQGXD NTM trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM; tập trung chỉ đạo các phòng, ban, các xã thực hiện quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong triển khai CTMTQGXDNTM nói riêng và 3 CTMTQG nói chung để các đối tượng thuộc các chương trình sớm được hưởng lợi và có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình/dự án, các nội dung liên quan gắn với việc đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn, quyết tâm giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao năm 2023. Tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn để thực hiện chương trình, lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn Chương trình với nguồn vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững và CTMTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng chí giao các Sở, Ngành liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện của địa phương; đồng thời giải quyết kịp thời những kiến nghị, các vấn đề vướng mắc… nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn CTMTQGXDNTM trên địa bàn huyện Bác Ái.