Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm: Sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Ngày 15/9, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và kiến trúc đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố giai đoạn 2021-2025 và định hướng những năm tiếp theo. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Qua 2 năm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các đề án về xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng đô thị loại II của Tp. Phan Rang - Tháp Chàm được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đến nay, diện tích cây xanh đô thị đạt trên 9 m2/người, 100% thôn, khu phố đã có lưới điện quốc gia, đáp ứng đầy đủ điện phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất; hơn 95% đường nội thành được chiếu sáng; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch đạt trên 99%. Việc đầu tư hoàn thiện các dự án khu dân cư, khu đô thị mới cơ bản đáp ứng nhu cầu về đất ở, nhà ở cho nhân dân. Về các tiêu chí đô thị loại II, cuối năm 2022 thành phố cơ bản đạt được 53/59 tiêu chí theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội so với năm 2020.