Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

Ngày 15/9, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh chủ trì phiên họp đánh giá tình hình hoạt động của BCĐ trong tháng 8 và xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tình hình hoạt động của BCĐ và công tác PCTNTC của tỉnh trong tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu BCĐ tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện việc khắc phục các kiến nghị của Đoàn công tác BCĐ Trung ương về PCTNTC đối với công tác này ở tỉnh ta; kiểm tra việc triển khai và thực hiện công tác PCTNTC năm 2023 và công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: Quy hoạch, quản lý và sử dụng đất, tài sản công, đấu thầu, đấu giá tài sản...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, nhất là các vụ án, vụ việc phức tạp, chậm tiến độ thuộc diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...