Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp

Ngày 29/5/2023, UBND tỉnh có Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật (định mức lao động, định mức thiết bị, định mức vật tư và định mức cơ sở vật chất) về đào tạo trình độ sơ cấp đối với 8 nghề, gồm: May công nghiệp; Lắp đặt điện mặt trời áp mái; Nghiệp vụ bàn; Chế biến thủy sản; Trồng lúa năng suất cao; Nghiệp vụ bếp; Nghiệp vụ nhà hàng và Điện công nghiệp.

Học viên Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận thực hành môn điện công nghiệp. Ảnh: Văn Nỷ

Định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành là căn cứ xác định chi phí trong hoạt động GDNN nhằm nâng cao hiệu lực, tiết kiệm và hiệu quả; làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động GDNN; thúc đẩy xã hội hóa GDNN, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các cơ sở GDNN công lập và ngoài công lập.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 8/6/2023.