Nâng tầm vị thế cây nho

Bài 2: Tạo “cú hích” cho nghề trồng nho

Phát triển sản xuất nho theo quy mô hàng hóa là hướng đi đúng đắn và có nhiều triển vọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở tỉnh ta. Để tạo “cú hích” cho nghề trồng nho, tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển cây nho, qua đó tạo chuyển biến tích cực.

Trong hoạch định chiến lược phát triển ngành Nông nghiệp, tỉnh chú trọng đầu tư để nâng cao vị thế, giá trị của cây nho, mặt hàng nông sản tiêu biểu của tỉnh, đặc biệt các mô hình sản xuất áp dụng kỹ thuật tiên tiến theo quy trình sản xuất phù hợp, ứng dụng công nghệ cao (CNC) gắn với chuỗi giá trị nho được phát huy nhân rộng. Về sản xuất nho áp dụng kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng CNC gắn với chuỗi giá trị, đáng kể là tỉnh chỉ đạo ứng dụng các quy trình sản xuất phù hợp, như: Quy trình sản xuất nho an toàn, sản xuất nho theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, bao chùm trái, trồng nho trong nhà màng... Việc áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nho đã tạo đột phá trong tăng năng suất cây trồng từ 10-15%, tiết kiệm khoảng 30% lượng nước tưới trong điều kiện khô hạn, giảm 20-30% chi phí nhân công, nâng cao hiệu quả sản xuất cho người trồng nho. Mùa vụ của cây nho cũng được bố trí hợp lý, giảm áp lực khai thác triệt để trên cây nho, đảm bảo cây nho có đủ điều kiện hấp thụ dinh dưỡng cho mỗi vụ ra hoa kết trái và nuôi trái đến thời kỳ thu hoạch cho chất lượng tốt nhất, làm giảm khả năng rủi ro cho người trồng nho.

Nông dân thôn Thái An, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) áp dụng mô hình bao chùm trái vào sản xuất nho, mang lại hiệu quả cao. Ảnh: Anh Tuấn

Không dừng lại đó, tỉnh đang tiếp tục ban hành các chính sách tạo động lực cho phát triển nông nghiệp nói chung và cây nho nói riêng, như: Chính sách hỗ trợ áp dụng CNC vào sản xuất, chính sách thu hút đầu tư, thu hút nguồn nhân lực vào sản xuất, chế biến nho và những sản phẩm từ nho; đồng thời, đầu tư cơ sở hạ tầng ở những vùng trồng nho trọng điểm gắn với liên kết sản xuất trong chuỗi giá trị của cây nho. Một trong những chính sách có tác động mạnh mẽ hoạt động sản xuất nho đó là chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng CNC giai đoạn 2021-2030. Theo đó, các tổ chức, cá nhân ứng dụng các quy trình sản xuất nho phù hợp được hỗ trợ về vốn vay sản xuất, hỗ trợ về giống, hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ cở các vùng nho quy hoạch sản xuất chất lượng cao, hỗ trợ chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu cho cây nho.

Cùng với đó, các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp CNC cũng được hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Hiện nay, tỉnh đang rà soát, ban hành các chính sách tạo động lực cho phát triển nông nghiệp nói chung và cây nho nói riêng, như: Chính sách hỗ trợ áp dụng CNC vào sản xuất, chính sách thu hút đầu tư, thu hút nguồn nhân lực vào sản xuất, chế biến nho và những sản phẩm từ nho. Đồng thời, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng ở những vùng trồng nho trọng điểm gắn với liên kết sản xuất trong chuỗi giá trị của cây nho.

HTX nho Evergreen ứng dụng công nghệ để chế biến, chưng cất sản phẩm từ nho. Ảnh: Văn Nỷ

Các chính sách ưu đãi của tỉnh có tác dụng thúc đẩy nghề trồng nho phát triển lên tầm cao mới. Đến nay, đã hình thành được những vùng trồng nho quy mô lớn, theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước. Trong số 134 sản phẩm được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt tiềm năng 5 sao, 4 sao và 3 sao, thì có 36 sản phẩm nho ăn tươi và các sản phẩm chế biến từ nho. Hiệp hội Nho và Táo Ninh Thuận đang triển khai ứng dụng hệ thống nhận diện tem điện tử thông minh cho “Nho Ninh Thuận” trong việc truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nho đã góp phần xây dựng được thương hiệu cho ngành Nông nghiệp Ninh Thuận nói chung và cây nho nói riêng.

Trong những năm gần đây, cây nho đã có những bước phát triển tốt, tăng cả về diện tích, năng suất, sản lượng và chất lượng trái nho. Công tác nghiên cứu, ứng dụng CNC trong phát triển cây nho ngày càng được quan tâm, ngoài việc chọn tạo các giống nho mới có tiềm năng về năng suất và chất lượng, nhiều giống nho ăn tươi như: Nho mẫu đơn, nho hạ đen, nho ngón tay đen được đưa vào sản xuất cho giá trị kinh tế cao, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, có nhiều ưu điểm vượt trội. Sản phẩm nho Ninh Thuận đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý, góp phần nâng vị thế sản phẩm nho, được nhiều người tiêu dùng trong cả nước biết đến.

-------
MỜI XEM TIẾP KỲ SAU
(Bài cuối: Mở hướng phát triển sản xuất nho)