Công an huyện Ninh Hải: Tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến

Xác định Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) có vai trò quan trọng cho công tác chuyển đổi số quốc gia, Công an huyện Ninh Hải (cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06 huyện) đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ninh Hải hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID.

Huyện Ninh Hải có 30.742 hộ/118.343 nhân khẩu, phần lớn các hộ làm nông nên việc sử dụng thiết bị máy tính, internet, thiết bị thông minh để đăng ký giải quyết dịch vụ công (DVC) chưa đáp ứng được yêu cầu của Đề án 06. Do đó, để triển khai thực hiện Đề án 06 đạt hiệu quả cao, Công an huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực thông qua các phương tiện thông tin như: Loa phát thanh, các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, pano, áp phích tại các trụ sở thôn, khu phố, nơi tiếp công dân. Công an huyện đã sưu tầm, đăng tải 196 tin, bài, 285 lượt tuyên truyền về giá trị, lợi ích của DVC trực tuyến trên các ứng dụng Zalo, Official accout, Facebook đã thu hút trên 1.500 lượt tiếp cận và trên 17.000 lượt tương tác. Bên cạnh đó, phân công cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ phối hợp với công an xã, thị trấn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn người dân tải, cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt định danh điện tử; tham mưu UBND xã, thị trấn ra mắt mô hình “Điểm hướng dẫn DVC trực tuyến”. Đồng thời, bố trí cán bộ trực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên cổng DVC trên lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và đăng ký phương tiện xe máy, hướng dẫn công dân bước đầu dần làm quen với dịch vụ mới này nhằm từng bước thay đổi thói quen, nhận thức được hiệu quả Đề án 06 mang lại. Theo thống kê, tỉnh ta có 25 DVC thiết yếu thuộc Đề án 06; trong đó, đối với lĩnh vực DVC trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện có 16 dịch vụ và thuộc thẩm quyền giải quyết của ban, ngành và cấp xã là 9 dịch vụ.

Trung tá Trần Thị Thanh Trâm, Phó Đội trưởng Đội Quản lý hành chính Công an huyện Ninh Hải cho biết: Qua công tác tuyên truyền về Đề án 06, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt, một bộ người dân bước đầu đã quan tâm, tìm hiểu về DVC trực tuyến. Hầu hết cán bộ, công chức đã cài app VNeID và có đăng ký tài khoản DVC trực tuyến. Để đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án 06, Công an huyện Ninh Hải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng DVC trực tuyến để đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính.