Ninh Phước: Phát huy vai trò người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Huyện Ninh Phước là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống.

Những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào DTTS đã phát huy, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, vận động đồng bào DTTS chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững quốc phòng, an ninh (QPAN), nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện.

Huyện Ninh Phước có có 11.157 hộ đồng bào dân tộc Chăm với 51.000 nhân khẩu sinh sống tại 20 thôn, khu phố thuộc địa bàn 8 xã, thị trấn; đồng bào dân tộc Raglai có 745 hộ với 3.034 nhân khẩu sinh sống ở 2 thôn: Tà Dương (xã Phước Thái) và Liên Sơn 2 (xã Phước Vinh). Toàn huyện có 22 NCUT ở các khu dân cư vùng đồng bào DTTS được nhân dân tín nhiệm. NCUT là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực góp phần phát triển KT-XH, giữ vững QPAN khu dân cư.

Ông Châu Văn Bính, người có uy tín thôn Thành Tín vận động bà con thôn xóm trồng măng tây xanh cho thu nhập cao, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phát huy vai trò của NCUT trong tuyên truyền, vận động bà con thôn xóm, dòng tộc thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, đồng bào các DTTS huyện Ninh Phước đã chuyển diện tích dựa vào trồng lúa không hiệu quả sang trồng các loại cây trồng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, như: Nho, táo, măng tây xanh kết hợp chăn nuôi gia súc. Tính đến cuối năm 2022, người dân địa phương có thu nhập bình quân đầu người đạt người 64,45 triệu đồng, vượt 0,32 triệu đồng so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 3,48%, giảm 2,03% so với cuối năm 2021. Điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương có ông Hùng Ky ở xã An Hải; Châu Thị Xéo ở xã Phước Hải; ông Nại Lưu Katê ở xã Phước Hậu...

Không chỉ điển hình trong lao động, sản xuất, kinh doanh NCUT huyện Ninh Phước còn tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài hoạt động hiệu quả. Đồng thời tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam... Đơn cử ông Lưu Văn Thính ở thôn Hoài Ni (xã Phước Thái) vận động gia đình tham gia sản xuất theo mô hình “1 phải, 5 giảm” với diện tích 1,2 ha lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao; ông Đàng Chí Quyết ở khu phố Bàu Trúc (xã Phước Dân) tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, tích cực gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm của người Chăm; ông Châu Văn Bính ở thôn Thành Tín (xã Phước Hải) tích cực vận động các gia đình bà con dòng tộc trồng măng tây xanh cho thu nhập cao...

Đồng chí Ngô Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết: Huyện ủy và UBND huyện xác định phát huy vai trò NCUT trong đồng bào DTTS là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong thời gian tới, hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở phát huy tốt vai trò NCUT, tích cực tham gia xây dựng nâng cao đời sống khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời vận động NCUT tích cực góp phần hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN trên địa bàn huyện năm 2023 và những năm tiếp theo.