Chặn đứng tốc độ gia tăng người nghiện ma túy mới

Đến năm 2020, giảm ít nhất từ 30 – 40% số người nghiện ma túy so với hiện nay; phấn đấu đạt 70% số xã, phường, thị trấn, khu dân cư và 90% cơ quan, tổ chức, trường học… không có tệ nạn ma túy.

Tranh cổ động phòng, chống ma túy  -  Ảnh minh họa

Đây là mục tiêu được đưa ra tại Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Một trong những mục tiêu của Chiến lược là chặn đứng tốc độ gia tăng người nghiện mới; giảm tỷ lệ người sử dụng trái phép chất ma túy trong cộng đồng, đặc biệt là trong nhóm có hành vi nguy cơ cao; tổ chức cai nghiện ma túy theo hướng có hiệu quả, bền vững.

Mục tiêu cụ thể là, phấn đấu đến năm 2020, 100% số người nghiện ma túy được phát hiện và quản lý; 90% số người nghiện ma túy được điều trị, cai nghiện và học nghề; 100% số người nghiện trong trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng được cai nghiện; giảm từ 10 – 15% tỷ lệ tái nghiện so với hiện nay.

Ngoài ra, đến năm 2020, sẽ nâng tỷ lệ phát hiện, thu giữ ma túy tại khu vực biên giới lên trên 30% so với tổng số ma túy thu giữ trong toàn quốc; xóa bỏ cơ bản các tổ chức mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy ở trong nước.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; không để sản xuất trái phép ma túy tổng hợp ở Việt Nam.

Toàn dân tham gia đấu tranh chống tội phạm ma túy

Giải pháp của Chiến lược đưa ra là tích cực đẩy mạnh phối hợp liên ngành và huy động sức mạnh cộng đồng trong phòng, chống ma túy; phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh chống tội phạm ma túy; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tội phạm ma túy và người nghiện ma túy; kết hợp thực hiện nội dung “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống cơ quan thông tin, truyền thông và tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy; chú ý đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với từng vùng miền, từng nhóm đối tượng, trong đó quan tâm đến các đối tượng có hành vi nguy cơ cao, học sinh, sinh viện, đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, sẽ xây dựng chế độ, chính sách đặc thù cho cán bộ và người làm công tác phòng, chống ma túy và chính sách động viên, khen thưởng đối với người phát thiện và tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đồng thời, bổ sung chế độ, chính sách hỗ trợ cho người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện và tạo việc làm sau khi hoàn thành cai nghiện; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận người nghiện ma túy, người sau cai nghiện vào làm việc.

Theo Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, từ năm 2007 đến nay, số người nghiện ma túy có xu hướng giảm rõ rệt, tính đến hết năm 2009, cả nước có khoảng trên 146.730 người nghiện.

Trong những năm qua, ở nước ta đã cai nghiện cho trên 358.180 lượt người trong đó có 65,6% tại trung tâm cai nghiện và 34,4% tại gia đình và cộng đồng.

Nguồn  www.chinhphu.vn