Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Trong tháng 3, toàn tỉnh có 17 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, với số vốn đăng ký 153,4 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm có 84 DN đăng ký mới, với số vốn 317 tỷ đồng, giảm 30% số DN và giảm 96,7% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm trước. Trong đó số DN quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng đăng ký thành lập mới có 78 DN, chiếm 92,9%. Có 48 DN quay trở lại hoạt động, giảm 36,8%; trong đó số DN tạm ngừng năm 2022, nay quay trở lại hoạt động kinh doanh là 40 DN. Có 15 DN hoàn tất thủ tục giải thể tự nguyện, giảm 25%; trong đó, số DN giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng có 10 DN, chiếm 67,7%. Đến nay, tổng số DN đang hoạt động đến ngày 15/3, toàn tỉnh có 4.080 DN.

* Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, trong tháng 3, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 5,4 triệu USD, giảm 47,3% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Thủy sản 2,1 triệu USD, giảm 65,7%; sản phẩm may mặc 1,6 triệu USD, giảm 42,1%; nhân hạt điều 1,1 triệu USD, tăng 531,7%. Tính chung quý I-2023, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 16,5 triệu USD, giảm 35,6% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Thủy sản 8,2 triệu USD, giảm 52,7% do đơn hàng giảm mạnh, do giá tôm nhập khẩu trên thị trường thế giới giảm, trong khi đó, giá tôm nguyên liệu trong nước lại có xu hướng tăng. Sản phẩm may mặc 4 triệu USD, giảm 29,2%. Nhân hạt điều 3,2 triệu USD, tăng 125% do thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại. Điểm nổi bật trong quý I, xuất khẩu thêm 1 mặt hàng mới là thú nhồi bông sang thị trường Hàn Quốc.

Công nhân Công ty TNHH May Tiến Thuận gia công sản phẩm may mặc. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong quý I, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 4.631 lao động, đạt 28,9% kế hoạch giao. Trong đó, lao động trong tỉnh 2.565 người, chiếm 55,4%; lao động ngoài tỉnh 2.024 người, chiếm 43,7%; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 42 lao động, đạt 28% kế hoạch giao. Thông qua nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đã giải quyết cho 305 lao động, với số tiền giải ngân 15,114 tỷ đồng. Bình quân mỗi lao động được vay 49,5 triệu đồng để tự tạo việc làm. Trong quý, đã tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp nghề cho 1.538 người, đạt 16% so với kế hoạch.