Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên quý I/2023

Ngày 29/3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên quý I/2023 cho cán bộ hội phụ nữ các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn xây dựng và vận hành; cách thức viết, đăng tin bài trên trang fanpage trong hệ thống hội các cấp; triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.

Các đại biểu tham dự hội nghị báo cáo viên quý I/2023.

Hội nghị nhằm nâng cao tính đồng bộ, phát huy hiệu quả tuyên truyền qua mạng xã hội, củng cố nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về xây dựng văn hoá, con người; một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước, từ đó áp dụng vào thực tiễn địa phương, nâng cao chất lượng công tác hội…