Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố

Ngày 23/3, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố về đánh giá công tác nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thời gian qua.

Trong giai đoạn 2017-2023, Viện đã được Bộ, địa phương đặt hàng thực hiện 30 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Qua đó, đã nghiên cứu tuyển chọn và tạo ra được bộ giống cây ăn quả, cây thức ăn chăn nuôi và cây dược liệu. Xây dựng và hoàn thiện 20 quy trình kỹ thuật canh tác, chế biến sản phẩm chuyển giao cho nông dân ứng dụng vào sản xuất, nổi bật như: Mô hình trồng các giống táo bom TN01, TN05; giống nho NH01-48, NH01-152; giống nho nguyên liệu chế biến rượu vang đỏ và vang trắng… mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật không chỉ cung cấp giống, kỹ thuật mới cho nông dân mà còn mang lại doanh thu hằng năm từ 55-65 tỷ đồng.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi thăm vườn nghiên cứu thực nghiệm tại Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Viện đã đạt được trong công tác nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với nhu cầu thực tế của địa phương, vùng thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, nghiên cứu khoa học phải xuất phát từ thực tiễn và quay lại phục vụ thực tiễn sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Do đó, Viện cần bám sát vào thực tế của địa phương, vùng để xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của mình, tập trung tạo ra các giống mới, quy trình kỹ thuật canh tác mới, đặc biệt phải có sự bứt phá trong nghiên cứu để tạo ra sản phẩm có sự khác biệt; bám sát các nhiệm vụ khoa học của tỉnh để nghiên cứu, chuyển giao. Bên cạnh việc nghiên cứu, chuyển giao giống, kỹ thuật canh tác cho nông dân, Viện cần liên kết với doanh nghiệp để thương mại hóa thành quả nghiên cứu khoa học, trong đó các nghiên cứu khoa học phải hướng đến mục tiêu ứng dụng vào sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế và làm nền tảng phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, Đoàn đã đi thăm thực nghiệm mô hình trồng nho giống mới NH04-102 do Viện nghiên cứu, chuyển giao cho nông dân trên địa xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) và vườn nghiên cứu thực nghiệm tại Viện.