Thư viện tỉnh: Triển lãm giới thiệu sách, tư liệu chuyên đề kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Ngày 20/3, Thư viện tỉnh tổ chức triển lãm giới thiệu sách, báo, tư liệu kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023).

Với chủ đề “Đề cương về văn hóa Việt Nam – Giá trị lý luận và thực tiễn”, không gian triển lãm được trưng bài đẹp mắt với hơn 500 bản sách, tư liệu, báo với nội dung liên quan đến “Đề cương về văn hóa Việt Nam”; phục vụ đông đảo bạn đọc, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Cán bộ, học sinh trên địa bàn tỉnh tham quan triển lãm, giới thiệu sách, tư liệu chuyên đề kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Triển lãm được tổ chức nhằm tuyên truyền, giới thiệu những thành quả, giá trị lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của "Đề cương về văn hóa Việt Nam" năm 1943 mang lại. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương, đất nước. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 10/4.