Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Tối 15/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023).

Chương trình biểu diễn nghệ thuật gồm 2 phần, với chủ đề: Bài ca dâng Đảng và Ninh Thuận ngày mới. Trong mỗi chủ đề, khán giả được xem những tiết mục ca múa, hát với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, quê hương và con người Ninh Thuận. Bên cạnh đó, chương trình còn được dàn dựng công phu, tái hiện lại những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Chăm, Raglai, đến nhạc dân tộc và độc tấu các loại nhạc cụ đặc sắc truyền tải thông điệp văn hóa với sức sống trường tồn, tạo thêm niềm tin, động lực cho nhân dân trong công cuộc gìn giữ, bảo tồn và phát triển nền văn hóa phù hợp với xu thế thời đại; khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, quê hương Ninh Thuận.

Tiết mục “Niềm tin dâng Đảng” do tốp nam- nữ Đoàn Ca, Múa, Nhạc biểu diễn.