Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2023

Ngày 15/3, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp (DN) năm 2023, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho DN trên địa bàn tỉnh được tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các DN trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, trước những cơ hội, thách thức và khó khăn chung của cả nước và của tỉnh, ngành Ngân hàng tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN tiếp cận vốn. Đến cuối năm 2022, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đạt 37.132 tỷ đồng, tăng 3.796 tỷ đồng so với cùng kỳ; ước đến cuối tháng 3/2023, dư nợ cho vay đạt 37.700 tỷ đồng, tăng 12,25% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, các chương trình tín dụng đặc thù, chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2022, các Ngân hàng thương mại đã giải quyết cho vay 2.057 hồ sơ khách hàng là DN với doanh số cho vay mới 13.084 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn vay ngân hàng của các DN trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao kết quả mà NHNN chi nhánh tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới NHNN chi nhánh tỉnh, các sở, ngành liên quan và DN trên địa bàn tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình Kết nối - ngân hàng DN theo hình thức phù hợp để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng; nắm bắt các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay của DN để kịp thời xử lý, tháo gỡ; tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận vốn, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, triển khai các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường sự tương tác của cơ quan nhà nước với DN, thực hiện tốt phương châm “Chính quyền đồng hành cùng DN”; các Hiệp hội tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò tập hợp các doanh nhân, DN trong tổ chức, làm cầu nối gắn kết với ngân hàng; thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ, ngân hàng góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2023.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Hiệp hội DN tỉnh.

Dịp này, NHNN chi nhánh tỉnh đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp về đẩy mạnh kết nối Ngân hàng - DN với Hiệp hội DN tỉnh.