Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng nhân dịp Ramưwan năm 2023

Ngày 14/3, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tinh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng một số gia đình, cá nhân tiêu biểu đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni nhân dịp Ramưwan năm 2023. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Dân tộc tỉnh.

Đoàn đã đến thăm Sư cả Châu Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh ở xã An Hải (Ninh Phước); Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh; Imưm Từ Công Dư, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh ở xã Phước Nam (Thuận Nam) và gia đình ông Chế Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ở xã Xuân Hải (Ninh Hải).

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tinh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm gia đình
ông Chế Nguyễn Quốc Tuấn ở xã Xuân Hải (Ninh Hải).

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các gia đình cá nhân tiêu biểu và các vị chức sắc, sư cả đón Ramưwan năm 2023 vui tươi, đầm ấm. Đồng chí mong muốn các cá nhân và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, vận động đồng bào Chăm thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển.