Đoàn giám sát HĐND tỉnh Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục

Ngày 14/3, Đoàn giám sát số 2, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục, giai đoạn 2018-2022 tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (Ninh Sơn).

Trong năm học 2022-2023, trường có 184 học sinh (HS), với 8 lớp. Qua kiểm tra thực tế của đoàn, hiện nay, cơ sở vật chất nhà trường tương đối hoàn thiện về phòng học và các phòng chức năng. Tuy nhiên, trang thiết bị đồ dùng dạy học chỉ đáp ứng ở mức tối thiểu cho nhu cầu dạy học. Đồng thời, đoàn đã trao đổi với nhà trường liên quan đến việc: Công tác sắp xếp biên chế giáo viên tại trường học, bố trí trường lớp; các chế độ chính sách đối với giáo viên và HS; các nguồn thu ngoài học phí; công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh.

Đoàn giám sát số 2, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục, giai đoạn 2018-2022 tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (Ninh Sơn).

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực của trường trong hoàn thành nhiệm vụ giáo dục trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường còn nhiều khó khăn. Đoàn giám sát đề nghị Phòng Giáo dục và UBND huyện Ninh Sơn trước mắt cần bổ sung kinh phí, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất cho nhà trường, trang bị đồ dùng dạy học kịp thời; rà soát sắp xếp lại hệ thống trường, lớp hợp lý; quan tâm các chế độ chính sách của HS, đặc biệt HS dân tộc thiểu số, hộ nghèo. Qua buổi khảo sát, đoàn nắm được những thuận lợi, khó khăn, bất cập khi thực hiện các chính sách, pháp luật về giáo dục để bổ sung, điều chỉnh cho sát thực tế khi ban hành các nghị quyết của HĐND.

Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát tiếp tục làm việc với Trường THPT An Phước (Ninh Phước). Tại buổi giám sát, đoàn đã trao đổi với nhà trường về công tác thu hồi biên chế; công tác tư vấn học đường; việc triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; xây dựng trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng theo kế hoạch; công tác đảm bảo an toàn trường học.