Tọa đàm “Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”

Ngày 11/3, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Tọa đàm “Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”. Buổi tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên toàn quốc.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tọa đàm. Tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự.

Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt một số nội dung quan trọng về quan điểm, chủ trương của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước; khái quát tình hình cán bộ nữ; trình bày một số kinh nghiệm quốc tế nổi bật và một số vấn đề quan tâm trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, cầu thị, các đại biểu cùng thảo luận, nêu những khó khăn, hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, nâng cao tỷ lệ nữ, nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo trong hệ thống chính trị...