Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 11/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh KĐ23.03. Dự lễ khai giảng có đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc a Hồ Chí Minh.

Tham gia lớp học có 52 cán bộ, giảng viên các Trường Chính trị của 4 tỉnh: Ninh Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Bình Thuận. Trong thời gian 6 tháng, các học viên tập trung nghiên cứu và trao đổi, thảo luận về các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăng-ghen; các tác phẩm tiêu biểu của Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời tìm hiểu thêm một số chuyên đề chuyên sâu, chuyên đề bổ trợ về cục diện thế giới hiện nay và đường lối, chính sách ngoại giao của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc...

Các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: K.Thùy

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên có điều kiện nâng cao kiến thức kinh điển, chuyên sâu về lý luận chính trị. Từ đó, trang bị phương pháp tiếp cận, phương pháp tư duy mới để vận dụng và phát triển sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, nâng cao chất lượng giảng dạy.