Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 19

Ngày 9/3, Thường trực HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ 19 nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 2, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3. Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Trong tháng 2, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Trong đó, tập trung tổ chức kỳ họp thứ 11 để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh; phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn hoạt động của HĐND các huyện, thành phố; chuẩn bị nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023, phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh; phối hợp kịp thời, chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy định pháp luật.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Trong tháng 3, Thường trực HĐND tỉnh tập trung tổ chức thực hiện khảo sát, giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục tại cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2022”; chỉ đạo giám sát, đôn đốc đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước quý I/2023; tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; rà soát tổng hợp các đơn khiếu nại, tố cáo giải quyết chưa dứt điểm để tổ chức tiếp xúc cử tri; tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); thực hiện các giải pháp phối hợp Thường trực HĐND các cấp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của HĐND; thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; tổ chức tiếp công dân, xử lý, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân theo quy định pháp luật; khảo sát, phối hợp đẩy mạnh thực hiện các công trình trọng điểm, tăng cường các biện pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Tại phiên họp, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cũng đã báo cáo kết quả thẩm tra về chủ trương điều chỉnh Dự án Khách sạn Solavina thành Bệnh viện Mắt Việt Phan Rang.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong tháng 2. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chủ động rà soát các chính sách HĐND tỉnh đã ban hành (còn hiệu lực) nhưng triển khai thực hiện không hiệu quả hoặc khó triển khai thực hiện; rà soát, phối hợp với các ban HĐND tỉnh chuẩn bị tốt nội dung tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023. Các ban HĐND tỉnh đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu KT-XH quý I/2023; phối hợp với UBND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh rà soát vấn đề tồn đọng, chậm xử lý, giải quyết chưa dứt điểm để tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.