Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài

Ngày 14/3, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo công tác PCPNN năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN liên quan đến an ninh, chính trị và các vấn đề cần lưu ý trong tình hình hiện nay; tình hình thực hiện Nghị định số 58/2022/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: A.Tuấn

Theo đó, tại Việt Nam hiện có 388 tổ chức phi chính phủ đang hoạt động. Trong năm 2022, các tổ chức này đã viện trợ 223,7 triệu USD, trải đều trên hầu hết các lĩnh vực như: Y tế, giáo dục, môi trường, phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội. Theo đánh giá chung, các tổ chức PCPNN tiếp tục cam kết đồng hành cùng Việt Nam, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy quan hệ đối ngoại nhân dân...

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Công tác PCPNN đề nghị trong năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCPNN; tăng cường hiệu quả quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động vi phạm; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và địa phương; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát; theo dõi xu hướng, chuyển đổi mục tiêu viện trợ của các tổ chức PCPNN; đa dạng hóa nguồn viện trợ, mở rộng đối tượng và phương thức vận động nhằm đạt hiệu quả cao nhất.