Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam

Ngày 14/3, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam về tình hình quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương và của tỉnh trên địa bàn huyện.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành.

Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen, nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì; một số chỉ tiêu chủ yếu đến nay đạt trên 60% so cả nhiệm kỳ; cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch đúng hướng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội và thu ngân sách trên địa bàn trong 2 năm 2021-2022 đều vượt so với kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực. Việc huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, góp phần làm cho diện mạo của địa phương có sự thay đổi rõ nét. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động chất lượng, hiệu quả hơn.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân huyện Thuận Nam trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng chí chỉ rõ một số hạn chế, vấn đề quan tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: Tiềm năng và lợi thế chưa được khai thác tương xứng. Sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa thật bền vững. Kết quả phát triển kinh tế biển, công nghiệp chưa thể hiện rõ nét là động lực, thế mạnh, là khâu đột phá. Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển chưa nhiều. Ngoài ra, địa phương cần tháo gỡ những điểm nghẽn về quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có việc chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ và nhân dân địa phương phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao hơn nữa, xác định rõ, đúng những khó khăn, thách thức, các khâu đột phá, thế mạnh, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, đồng bộ, có tính khả thi cao trên các lĩnh vực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời nắm bắt cơ hội, thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển. Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chương trình, đề án của trung ương, của Tỉnh ủy bảo đảm hiệu quả, có tính khả thi cao, nhất là các chủ trương, nghị quyết, kết luận liên quan trực tiếp đến huyện. Phát triển nhanh, bền vững, tăng trưởng kinh tế cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực trọng điểm, đột phá, còn dư địa gắn với củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới. Chú trọng phát triển ngành Công nghiệp, xây dựng, nhất là năng lượng, cảng biển, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, phát triển nhà ở, đô thị, khu dân cư; xây dựng, phát triển, khai thác tốt Khu công nghiệp Cà Ná, Cụm công nghiệp Hiếu Thiện. Chú trọng giải quyết tốt các vấn đề cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng thị trường lao động. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo ổn định trật tự, an toàn xã hội. Tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả làm động lực cho phát triển của địa phương nói riêng và của cả tỉnh nói chung.