Đoàn giám sát HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục

Ngày 15/3, Đoàn giám sát số 2, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục, giai đoạn 2018-2022 tại Trường THCS,THPT Nguyễn Văn Linh (Thuận Nam).

Theo báo cáo, những năm học qua, hội đồng sư phạm nhà trường đã đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm học 2022-2023, trường có 561 học sinh (HS), biên chế tại 17 lớp. Đội ngũ cán bộ, giáo viên (GV), nhân viên gồm 43 người, có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề với trường gồm: Các giải pháp trong công tác tuyển sinh, vận động, hạn chế tình trạng HS bỏ học; các chế độ chính sách cho GV, HS; công tác triển khai lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; triển khai hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho HS; công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học; quản lý dạy thêm, học thêm.

Đoàn giám sát số 2, HĐND tỉnh kiểm tra thực tế tại trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh.

Kết luận buổi làm việc, đại diện đoàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của nhà trường trong công tác nâng cao chất lượng dạy và học; chấp hành nghiêm túc các chính sách, pháp luật về giáo dục. Đồng thời, đoàn ghi nhận và tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của nhà trường để tổng hợp và trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

* Chiều cùng ngày, đoàn giám sát tiếp tục làm việc với trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ninh Phước với các nội dung liên quan, như: Khó khăn và bất cập trong thực hiện các chế độ chính sách cho HS; công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất nhà trường; quản lý, sắp xếp biên chế GV, người lao động ở trường học; hoạt động phát triển giáo dục gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc thiểu số; công tác định hướng nghề nghiệp cho HS.

Đoàn giám sát số 2, HĐND tỉnh làm việc với trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ninh Phước.