Nghị định quy định về lệ phí trước bạ

(NTO) Ngày 17-6-2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2011/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ. Nghị định này quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tỷ lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ.

Theo đó, có 8 đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ, gồm: nhà, đất; súng săn, súng thể thao; tàu thủy, kể cả sà-lan, ca-nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; mô-tô hai bánh, mô-tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (gọi chung là xe máy); ô-tô (kể cả ô-tô điện), rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo bởi ô-tô phải đăng ký và gắn biển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy.

Người nộp phí trước bạ bao gồm: tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định cũng quy định cụ thể 26 trường hợp không phải nộp phí trước bạ; trường hợp ghi nợ lệ phí trước bạ và 6 trường hợp miễn lệ phí trước bạ.

Mức thu lệ phí trước bạ như sau:

1. Nhà, đất mức thu là 0.5%

2. Súng săn, súng thể thao mức thu là 2%.

3. Tàu thủy, sà-lan, ca-nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay mức thu là 1%.

4. Xe máy mức thu là 2%. Riêng đối với:

a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%;

b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.

5. Ô-tô, rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo bởi ô-tô mức thu là 2%.

Riêng ô-tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ theo mức từ 10% đến 20%. Căn cứ quy định mức thu lệ phí trước bạ tại khoản này, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô-tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

6. Đối với vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ tương ứng của từng loại tài sản.

Mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại Điều này khống chế tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản; trừ: ô-tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), tàu bay, du thuyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2011.