Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, mức phạt tối đa đối với hành vi tuyển người học vào các cấp mầm non, phổ thông sai đối tượng, tiêu chuẩn được tăng lên gấp đôi. Cụ thể phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 1 người đến 5 người học; từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với vi phạm tuyển sai từ 16 người đến 51 người và mức phạt tiền tối đa lên tới 20 triệu đồng đối với trường hợp tuyển sinh sai quy định từ 51 người trở lên (mức phạt tối đa theo quy định trước đây chỉ là 10 triệu đồng).

Trường hợp tuyển sinh đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ vượt quá chỉ tiêu hoặc sai đối tượng, mức phạt tiền tối đa được tăng từ 60 triệu đồng theo quy định cũ lên 80 triệu đồng đối với vi phạm tuyển quá từ 20% trở lên đối với chỉ tiêu, số lượng tuyển sinh được giao hoặc tuyển từ 21 người trở lên không đúng đối tượng, tiêu chuẩn (Quy định cũ là 31 người trở lên).

Đối với nhóm hành vi vi phạm quy định về đánh giá kết quả học tập của người học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và giáo dục đại học cũng bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng; phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.  

Ngoài ra, Nghị định bổ sung quy định mới về hình thức phạt tiền đối với hành vi ngược đãi, hành hạ người học, xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo. Theo đó, đối với hành vi ngược đãi, hành hạ người học sẽ chịu mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng và từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo.

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2011.