ASEAN, EU thúc đẩy quan hệ hợp tác

Kết thúc cuộc họp lần thứ 30 Ủy ban hợp tác song phương ASEAN-EU diễn ra tại Jakarta, hai bên đã ra thông cáo chung tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác ASEAN-EU và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN dựa trên các nguyên tắc cơ bản tương đồng trong cách tiếp cận Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của mỗi bên.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, hai bên nhất trí tham dò hợp tác tiềm năng trong 4 lĩnh vực ưu tiên của Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) và 7 lĩnh vực ưu tiên trong Chiến lược hợp tác của EU ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, phù hợp với các nguyên tắc của Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Hiến chương ASEAN và AOIP. Hai bên ghi nhận việc khởi động Sáng kiến của Nhóm châu Âu về kết nối bền vững và triển khai Sáng kiến xanh của Nhóm châu Âu nhằm tăng cường hợp tác ASEAN-EU với các dự án cụ thể tại cấp khu vực và quốc gia, đồng thời hoan nghênh khoản đóng góp dự kiến khoảng 10 tỷ Euro của EU cho việc triển khai sáng kiến “Cửa ngõ toàn cầu” của EU trong khu vực ASEAN. Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng và cam kết đối với Chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững, Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Thỏa thuận Paris, Công ước về đa dạng sinh học (CBD) và Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trên tinh thần hợp tác chung, hai bên hoan nghênh cuộc họp lần thứ hai Nhóm công tác chung (JWG) về dầu cọ giữa các nước thành viên ASEAN có liên quan và EU theo các Điều khoản tham chiếu đã thống nhất và cuộc thảo luận mang tính xây dựng giữa các bên liên quan về sản xuất dầu cọ bền vững. trong khuôn khổ JWG. Bên cạnh đó, ASEAN và EU hoan nghênh việc các cuộc đối thoại chính sách sâu rộng, thực chất giữa các đối tác của ASEAN và EU với sự hỗ trợ của chương trình “Đối thoại chính sách khu vực EU-ASEAN nâng cao (E-READI)” nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác trên nhiều lĩnh vực chính sách cùng quan tâm. Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường can dự về các vấn đề thương mại và kinh tế, đồng thời thăm dò các cách thức khác trong ngắn hạn và trung hạn để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như kinh tế số, công nghệ xanh, dịch vụ xanh và phục hồi chuỗi cung ứng, đồng thời tái khẳng định mục tiêu dài hạn cùng hướng tới thỏa thuận thương mại tư do ASEAN-EU.

Cuộc họp hoan nghênh các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy kết nối ASEAN-EU, trong đó có việc thông qua Sáng kiến “Cửa ngõ toàn cầu” của Nhóm châu Âu về kết nối bền vững với ASEAN, đồng thời nhất trí sẽ tăng cường hợp tác kỹ thuật số theo Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-EU về kết nối và phù hợp với Kế hoạch tổng thể kỹ thuật số ASEAN 2025. ASEAN và EU cũng hoan nghênh sự can dự ngày càng tăng giữa hai bên trong nhiều vấn đề liên quan đến an ninh và quốc phòng, trong đó có sự tham gia tích cực của EU với tư cách là đồng Chủ tịch các hội nghị chuyên đề về chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia (CTTC) giai đoạn 2020-2022, vừa được kéo dài tới hết năm nay, trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN.

Theo TTXVN/Báo Tin tức