Ninh Phước: Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp

Những năm qua, bên cạnh sự hỗ trợ tích cực của ngành Nông nghiệp, huyện Ninh Phước đã tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả cao. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của huyện phát triển, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Ninh Phước là huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, với hơn 23.000 ha đất canh tác, trong đó diện tích lúa trên 15.000 ha, nên giá trị sản xuất nông nghiệp đóng vai trò rất lớn trong cơ cấu kinh tế của huyện. Để khai thác tiềm năng và lợi thế, tạo động lực phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, những năm qua, thực hiện Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, huyện Ninh Phước đã tập trung rà soát cụ thể từng vùng, thổ nhưỡng, nguồn nước, loại cây trồng và nhu cầu người dân để triển khai hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với ngành chức năng chuyển giao khoa học - kỹ thuật, từng bước hình thành đa dạng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả. Cùng với đó, huyện khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên kết trong sản xuất lúa, bắp, măng tây xanh, nho, táo…nhằm bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Qua đó, tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, an toàn, chất lương; tạo mối liên kết bền vững giữa nông dân với doanh nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng và sức cạnh tranh hàng nông sản, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

 

 Nhờ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đã giúp nhiều nông dân huyện Ninh Phước có điều kiện áp dụng
mô hình tưới tiết kiệm nước vào sản xuất măng tây xanh.

Trong năm 2022, huyện đã hỗ trợ nhân rộng các mô hình hiệu quả gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn như: Mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa ở các xã, thị trấn; mô hình trồng bắp nhân giống ở xã Phước Sơn và Phước Vinh; mô hình trồng rau an toàn; mô hình trồng măng tây xanh ở xã An Hải và Phước Hải... Bên cạnh đó, huyện còn hỗ trợ nhân rộng mô hình tưới nước tiết kiệm, với diện tích 23,5 ha cho cây bưởi, táo, rau màu ở xã Phước Thái, Phước Thuận và Phước Hải; hỗ trợ chuyển đổi cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị cao như: Nho, táo và cây trồng cạn, với diện tích 8,67 ha; triển khai hỗ vật tư triển khai mô hình cánh đồng lớn sản xuất măng tây xanh 1,65 ha... Qua đó, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của địa phương phát triển theo hướng bền vững. Ông Phạm Măng, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất rau, thôn Từ Tâm 1, xã Phước Hải cho biết: Nhờ chính sách hỗ trợ phát triển trong nông nghiệp, các thành viên trong Tổ hợp tác đã lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm sản xuất rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên các hộ dân yên tâm sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết: Việc triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua không chỉ giúp nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, đạt hiệu quả kinh tế cao, mà còn tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn, chất lượng. Thời gian tới, huyện tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn để giúp nông dân có điều kiện chuyển đổi cây trồng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Cùng với đó, huyện tập trung rà soát, quy hoạch cụ thể thế mạnh từng vùng để bố trí phù hợp các mô hình sản xuất hiệu quả. Tập trung kêu gọi các doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân và hợp tác xã, tổ hợp tác; tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ thuật sản xuất đúng quy trình để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân.