Những mùa xuân có Đảng

Cứ mỗi độ xuân về, hòa trong niềm vui đón Tết cổ truyền dân tộc, người dân Việt Nam lại hân hoan kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Xuân Quý Mão 2023 là mùa xuân thứ 93 của Đảng. Đảng lãnh đạo nhân dân đứng lên chống giặc ngoại xâm giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, mang về hạnh phúc, ấm no cho toàn dân.

Mùa xuân tượng trưng cho sức sống, trẻ trung và những gì tốt đẹp nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện ra đời đúng vào những ngày đầu của mùa xuân. Cách đây 93 năm, ngày 3/2/1930, dân tộc Việt Nam đặt mốc son chói lọi với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xuân Canh Ngọ 1930 là mùa xuân đầu tiên nhân dân có Đảng. Kể từ mùa xuân ấy, con thuyền cách mạng Việt Nam đã có người cầm lái, vượt qua bao hiểm nguy, khó khăn, thử thách để cập đến những bến bờ vinh quang.

Mùa xuân năm 1931 chứng kiến sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương vào ngày 26/3/1931, tiền thân của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là một trong những trang sử hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra bước ngoặt lớn, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhớ mùa xuân Bính Tuất năm 1946 - mùa xuân độc lập đầu tiên của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bài báo mang tên “Tết”, đăng trên Báo Cứu Quốc (Cơ quan tuyên truyền tranh đấu của Tổng bộ Việt Minh) ra ngày 21/1/1946. Trong đó, Người viết “Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giàu lòng đồng tình và bác ái. Trong lúc này toàn quốc đồng bào từ giàu đến nghèo, từ già đến trẻ, ai cũng sửa soạn ăn Tết, mừng xuân. Tôi kêu gọi đồng bào và các đoàn thể làm thế nào để chia sẻ cuộc vui xuân, mừng Tết”.

Quảng trường 16 Tháng 4. Ảnh: Văn Nỷ

Từ mùa xuân độc lập đầu tiên ấy, mùa xuân nối tiếp những mùa xuân. Đặc biệt có sự trùng hợp nhưng rất ý nghĩa, những mốc son trên con đường cách mạng Việt Nam thường đến vào mùa xuân. Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu vào mùa xuân 1954 (từ ngày 13/3 đến 7/5/1954), là đòn tiến công tiêu diệt lớn nhất, điển hình nhất của quân và dân Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp, giáng đòn quyết định đánh bại ý chí xâm lược của thực dân Pháp. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất  đất nước.

Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam thường được tổ chức vào mùa xuân. Sau mỗi kỳ đại hội, Đảng đưa ra các quyết sách quan trọng, đem đến cho đất nước những mùa xuân hạnh phúc. Nếu như Đại hội Đảng lần thứ VI mùa xuân 1986 đánh dấu sự nghiệp đổi mới toàn diện, thì Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI mùa xuân 2011 là Đại hội tổng kết 25 năm đường lối đổi mới của Đảng với “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, tạo nền tảng để đến năm 2020 đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đã 93 mùa xuân có Đảng, Việt Nam từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, thuộc địa đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển, thu nhập trung bình, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hơn 90 năm qua, Đảng đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng bằng bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho đất nước. Từ ngày có Đảng, nhân dân đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và nhờ thế chúng ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong thời kỳ đất nước đổi mới, Đảng lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Năm 2023, đất nước đứng trước thời cơ, thuận lợi nhưng thách thức cũng không nhỏ. Đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Trần Quang Huy, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), cho rằng: Điều thiết thực nhất là phải làm sao biến nghị quyết của Đảng trở thành hành động của nhân dân, tạo ra kết quả công việc. Bí quyết quan trọng nhất vẫn là sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng viên miệng nói tay làm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tuyên truyền vận động nhân dân và nêu gương làm trước để quần chúng noi theo thì mọi việc mới thành công được.

Xuân đã về trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đồng bào cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài vui mừng đón xuân mới với niềm tin mới. Niềm tin đó được củng cố vững chắc từ những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đất nước. Trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân, người dân Việt Nam bước vào mùa xuân mới với tâm thế mới, khí thế mới, hứa hẹn những thành công mới. Toàn đảng, toàn quân, toàn dân chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước tiến lên.

Theo Bản tin thông báo nội bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy