Góp phần bổ sung lực lượng trẻ kế cận cho Đảng

Lựa chọn, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cơ sở đoàn. Đây là một trong những yếu tố vừa góp phần nâng cao chất lượng, sức mạnh của tổ chức Đoàn, vừa góp phần bổ sung lực lượng trẻ kế cận cho Đảng. Nhận thức rõ điều này, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), từ đó giúp ĐVTN nâng cao nhận thức, lý tưởng, xây dựng động cơ đúng đắn và nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên (ĐV) Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Để làm tốt công tác giới thiệu ĐVƯT, tạo nguồn phát triển ĐV trẻ, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành ĐV Đảng Cộng sản Việt Nam”; đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và giác ngộ về Đảng cho ĐVTN, cổ vũ ĐVTN tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ; hăng hái tham gia lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương; chủ động tham gia các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì sức khỏe cộng đồng do các cơ sở đoàn, hội tổ chức, phát động. Từ đó, phấn đấu để trở thành người thanh niên gương mẫu, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 

Đoàn viên, thanh niên trong đội hình chi viện hè tham gia dựng hàng rào tại Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại (Bác Ái). Ảnh: Phan Bình

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh đoàn, các cơ sở đoàn đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai cho ĐVTN nghiên cứu, học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 4 bài học lý luận chính trị với nhiều hình thức sinh động, phù hợp; đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện các nội dung chương trình công tác theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” và Đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay” của Trung ương Đoàn.

Song song đó, Tỉnh đoàn cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi giúp ĐVTN rèn luyện, phấn đấu vào Đảng thông qua các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích, bảo vệ Tổ quốc” và các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần. Nhờ đó, ĐVTN có môi trường rèn luyện, thử thách, được tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo tại địa phương, góp phần thực hiện an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Từ thực tiễn phong trào cùng sự giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu của Đoàn, trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn tỉnh có 2.235 ĐVƯT được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Riêng trong năm 2022, các cấp bộ Đoàn đã bồi dưỡng và giới thiệu 1.169 ĐVƯT cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 467 ĐVƯT được kết nạp Đảng, chiếm 74% số ĐV được kết nạp mới trong toàn Đảng bộ tỉnh và vượt 5% so với chỉ tiêu giao. Đội ngũ ĐV là ĐVTN đã trở thành hạt nhân quan trọng trong việc củng cố bộ máy tổ chức đoàn các cấp. Nhiều cán bộ Đoàn là ĐV cũng phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực công tác, tạo được uy tín với cấp ủy đảng đơn vị, địa phương.

Đồng chí Huỳnh Hữu Phúc cho biết thêm, bên cạnh những mặt đạt được, công tác phát triển ĐV trong lực lượng ĐVTN của tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất định. Điển hình như số lượng ĐVƯT được kết nạp Đảng trên tổng số ĐVƯT giới thiệu cho Đảng vẫn còn thấp; số lượng và chất lượng ĐVƯT không đồng đều ở các khu vực và đối tượng; tỷ lệ ĐVƯT khu vực nông thôn, dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước được kết nạp vào Đảng chưa cao... Trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác giới thiệu ĐVƯT cho Đảng xem xét kết nạp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện. Trước hết là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tiêu chí cụ thể để rèn luyện trong từng đối tượng ĐVTN gắn với cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Ninh Thuận thời kỳ mới”; tiếp tục chỉ đạo Đoàn các cấp thực hiện tốt cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành ĐV Đảng Cộng sản Việt Nam”; chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển Đảng...

Với những giải pháp nêu trên, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế. Qua đó, xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tạo môi trường thuận lợi để xây dựng thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” thực hiện mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.