Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gặp mặt đầu năm Quý Mão 2023

Ngày 27/1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh nhân dịp xuân Quý Mão 2023.

Tại buổi gặp mặt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt các hoạt động vui xuân, đón Tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh; duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nắm chắc tình hình địa bàn, đảm bảo tốt mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2023; tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Làm tốt công tác chuẩn bị, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ra quân huấn luyện năm 2023.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023.