Đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” khi đi khám bệnh, chữa bệnh

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số về lĩnh vực y tế, góp phần đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã có công văn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Sổ sức khoẻ điện tử” (SSKĐT) phục vụ người dân đi khám bệnh, chữa bệnh không dùng Sổ khám bệnh giấy.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp với các nhà cung cấp viễn thông trên địa bàn tỉnh, chủ động nhắn tin SMS đến các thuê bao di động trên toàn tỉnh cài đặt ứng dụng SSKĐT; đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân thực hiện tải ứng dụng SSKĐT để tự quản lý thông tin sức khỏe cá nhân và người thân trong gia đình, chủ động trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức, nhân dân cài đặt ứng dụng SSKĐT với mục tiêu cốt lõi là mỗi người dân sẽ có 1 quyển sổ y bạ điện tử được kết nối trực tiếp với hệ thống Hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế, tạo thuận lợi cho cán bộ y tế chẩn đoán và điều trị người bệnh, giúp họ được chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục, phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai đoạn sớm mang lại hiệu quả điều trị cao, giảm bớt chi phí khám, chữa bệnh của mỗi người dân.

UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số theo Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28/10/2022 của Bộ Y tế.

Tính đến nay, qua thống kê, việc khởi tạo Hồ sơ sức khỏe điện tử tại các địa phương trong tỉnh đạt 93,9% dân số; trong đó, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đạt 97,1%; các huyện: Ninh Sơn đạt 98,6%; Ninh Phước đạt 90,2%; Ninh Hải đạt 97,6%; Thuận Nam đạt 81,7%; Thuận Bắc đạt 95,8% và Bác Ái đạt 99,9%.