Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trong năm 2022, huyện Thuận Bắc tổ chức 3 buổi tư vấn việc làm, với hơn 200 lao động (LĐ) tham gia; qua đó, giải quyết việc làm mới cho 1.402 LĐ, đạt 155% chỉ tiêu tỉnh giao; trong đó, LĐ ngoài tỉnh 742 người và LĐ trong tỉnh 676 người; ngoài ra, thực hiện đào tạo nghề cho LĐ nông thôn với số lượng 12 lớp/308 LĐ, đạt 154% kế hoạch. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, tạo thu nhập ổn định, cải thiện đời sống người dân.

Hội nghị tư vấn, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2022 ở Thuận Bắc. Ảnh: NN

* Tính đến ngày 25/12, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công được 2.200,8 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch. Trong đó vốn giao đầu năm giải ngân 1.851,5 tỷ đồng, đạt 74,4% kế hoạch; vốn bổ sung tháng 10/2022 giải ngân 349,3 tỷ đồng, đạt 49,8%. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 87,6%, vốn ngân sách trung ương trong nước đạt 81,5%, vốn nước ngoài đạt 46,8%; vốn tăng thu ngân sách tỉnh giải ngân 100 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 86,674 tỷ đồng, đạt 32,5% kế hoạch và vốn chuyển từ 2021 sang năm 2022 của dự án Hồ chứa nước Sông Than đã giải ngân đạt 20,4% kế hoạch.

Đường đôi phía Nam vào Tp. Phan Rang - Tháp Chàm cơ bản hoàn thành. Ảnh: Văn Nỷ

* Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, tính đến cuối tháng 12, dư nợ cho vay đóng mới, nâng cấp tàu thuyền theo Nghị định 67-NĐ/CP của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh hiện còn 363,76 tỷ đồng/43 tàu cá (dư nợ cho vay nội bảng 233,12 tỷ đồng, dư nợ cho vay theo dõi ngoại bảng 130,64 tỷ đồng). Trong đó, 12 tàu cá hoạt động có hiệu quả, trả gốc/lãi đúng theo cam kết, với dư nợ 93,85 tỷ đồng; 31 tàu cá hoạt động cầm chừng, không trả được nợ gốc/lãi theo cam kết, với dư nợ 269,91 tỷ đồng; có 15 tàu cá được các ngân hàng hạch toán dư nợ theo dõi ngoại bảng, với dư nợ 122,04 tỷ đồng. Các ngân hàng đã thực hiện cơ cấu nợ cho 13 khách hàng, với dư nợ tại thời điểm 30/9 là 41,67 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do khai thác không hiệu quả.