Khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI

Ngày 7/12, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: U.Thu

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI- kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt đời sống của Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh; là năm quan trọng đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIV. Đề nghị các đại biểu tham dự nghiên cứu sâu kỹ tài liệu kỳ họp, cùng thực tiễn các địa bàn qua phản ánh của cử tri, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể, thẳng thắn và chất lượng vào từng nội dung, tập trung những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong lãnh đạo, điều hành năm 2022, nhằm giúp HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm khả thi, sát đúng với tình hình thực tiễn, tạo động lực phát triển KT-XH năm 2023, tạo sự đồng thuận cao của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Ảnh: U.Thu

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo của HĐND, UBND tỉnh, Mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022. Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa hết sức quan trọng tạo tiền đề tăng tốc thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2026, với những cơ hội, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đề ra, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, bám sát phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những giải pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Trong đó, cần quan tâm một số nội dung quan trọng: Nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thực chất, khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc và những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2022, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra giải pháp hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tiễn để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 và những năm tiếp theo hướng nhanh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: U.Thu

Trong đó, nhấn mạnh một số chỉ tiêu lớn, quan trọng: Tốc độ tăng trưởng GRDP; tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP, năng suất lao động, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới... Trong phát triển kinh tế, ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực trọng điểm, đột phá, còn dư địa gắn với củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới như: Công nghiệp chế biến, chế tạo, khoáng sản, dịch vụ du lịch, đầu tư, các dự án vùng kinh tế trọng điểm phía Nam..; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực; tập tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về chính sách đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường đầu tư, quy hoạch... Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Triển khai các giải pháp giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc phản biện, tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Rà soát các nghị quyết, văn bản đã ban hành chưa phù hợp để tham mưu điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế mới cho phù hợp, hiệu quả, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, đặc biệt là cơ chế, chính sách liên quan đến an sinh xã hội, tài chính, đầu tư, đất đai, khoáng sản; lựa chọn các vấn đề, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, mang tính chiến lược lâu dài, phát huy nội lực, tạo động lực lan tỏa, kịp thời có biện pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn để huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự phát triển KT-XH.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI. Ảnh: Văn Nỷ

Sau phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, UBND tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, với quyết tâm chính trị cao, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, sát tình hình, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đạt và vượt 11/18 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. KT-XH ổn định và có bước phục hồi, phát triển. Sản xuất các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục duy trì ổn định và có bước tăng trưởng. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, thương mại, du lịch phục hồi tích cực, tăng trưởng cao, đóng góp lớn cho tăng trưởng nền kinh tế. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP 7,42%; GRDP bình quân đầu người đạt 76,8 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 20.100 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.494 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch; tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GRDP 40,71%... Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Năm 2023, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt mục tiêu phục hồi và giữ vững ổn định nền kinh tế; kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất lao động. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, động lực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10-11%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 87-88 triệu đồng/người; thu ngân sách trên địa bàn khoảng 3.658 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 22.200 tỷ đồng; tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp vào GRDP 32-33%; tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GRDP 41%; năng suất lao động khoảng 6 –7%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm từ 1,5-2%; có 70-71% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện
nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 tại kỳ họp. Ảnh: Văn Nỷ

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2022; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016- 2021”; Kết quả thẩm tra việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát kết quả hoạt động của các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tóm tắt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Lãnh đạo các sở, ngành chức năng và các Ban HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt 36 tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển KT-XH và hoạt động của HĐND: Thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; điều chỉnh biên chế sự nghiệp năm 2022; phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023; danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023; công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2030; bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; Xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh... Các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo các nghị quyết nêu trên. Đại diện Thường trực HĐND tỉnh báo cáo các tờ trình nghị quyết về: Thống nhất các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh năm 2022; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023.

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI diễn ra đến ngày 9/12, phóng viên Báo Ninh Thuận tiếp tục đưa tin theo chương trình kỳ họp.