Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14: Đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ngày 2/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 14, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khái quát tình hình, những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) của tỉnh trong năm 2022. Trong đó, trọng tâm Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo của trung ương, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện đạt 14/21 chỉ tiêu đề ra. KT-XH có bước phục hồi, phát triển tích cực. Sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục duy trì ổn định, tăng trưởng. Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực phục hồi, tăng trưởng khá. Dịch vụ, thương mại, du lịch phục hồi tích cực, tăng trưởng cao. Thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch; chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh; các dự án trọng điểm, động lực được tập trung chỉ đạo. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo. Tiếp tục quán triệt, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết chuyên đề, nhất là các chủ trương lớn về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung kiểm tra, giám sát, nhất là việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra... Hoạt động của các cơ quan Nhà nước tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể có đổi mới và đạt kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu năm 2022 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, trên cơ sở đó, gợi mở cho các đại biểu tại hội nghị tập trung thảo luận, phân tích sâu kỹ nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên các ngành, lĩnh vực; công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị; tinh thần trách nhiệm người đứng đầu... Đồng thời, tập trung thảo luận để thống nhất cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo, dự thảo các văn bản trình tại hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu tham dự đã chia thành tổ thảo luận, qua đó đóng góp 30 ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIV, về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Chương trình công tác năm 2023 của của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị thống nhất phương châm hành động của năm 2023: “Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả". Về phương hướng, nhiệm vụ, tiếp tục ưu tiên phục hồi và giữ vững ổn định, phát triển kinh tế; kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực; tập trung trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, đồng thời phát triển một số dịch vụ gắn với chuyển đổi số. Tiếp tục hoàn thiện kết cầu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực trọng điểm, tạo ra đột phá mới. Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10-11%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 87-88 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế: nông-lâm- thủy sản chiếm 28-29%, công nghiệp-xây dựng chiếm 39-40%, dịch vụ 32-33%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm từ 1,5-2%. Có 70-71% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm của các đại biểu tham dự. Yêu cầu các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương thể hiện quyết tâm chính trị cao; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng cấp ủy, chính quyền và tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, huy động sự chung tay, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí cũng lưu ý một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian trước mắt: Khẩn trương rà soát, triển khai nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, khẩn trương; nhất là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân các công trình, dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư công; triển khai phương án phòng, chống giảm nhẹ thiên tai. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân năm 2022 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, đảm bảo nghiêm túc, kỷ cương, tích cực, hiệu quả, đúng thực chất. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, gắn với tổ chức hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng. Trong đó, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người nghèo; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân và đón tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tinh thần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.