Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ tổng kết công tác thi đua

Ngày 2/12, tại Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Khối thi đua các cơ quan Tư pháp khu vực miền Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự 7 tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ.

Năm 2022, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong khu vực thi đua đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, ngành Tư pháp trong năm 2022. Theo đó, cơ quan Tư pháp các địa phương đã thẩm định 434 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính thực hiện 125.996 vụ việc; công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc được tăng cường; một số vụ việc phức tạp, kéo dài trong nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm, việc xử lý, giải quyết đơn thư được thực hiện kịp thời, không để phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài mới...

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Vụ TĐ-KT, Bộ Tư pháp quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong khu vực tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tư pháp nói riêng và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về kết quả triển khai thực hiện công tác TĐ-KT trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, cũng như khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới...

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá cao kết quả công tác của các cơ quan Tư pháp đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục đổi mới, quán triệt và thực hiện tốt công tác TĐ-KT, đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thiết thực, gắn với lợi ích trực tiếp tham gia thi đua, hạn chế tính hình thức trong thi đua. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do bộ, ngành Tư pháp và khu vực phát động; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TĐ-KT; đồng thời tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng...