Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII

Trong 2 ngày 5 và 6/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 6). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối từ điểm cầu trung ương tại Nhà Quốc hội với hơn 11.600 điểm cầu các ban, bộ, ngành ở trung ương và các địa phương cấp tỉnh, huyện, xã trên toàn quốc.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam; các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: Uyên Thu

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ lần lượt báo cáo, truyền đạt các chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Sau chương trình quán triệt, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương dành 1/2 ngày để triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh: Nội dung các nghị quyết và kết luận mà Hội nghị Trung ương 6 thông qua có ý nghĩa hết sức quan trọng tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị, sau hội nghị, các cấp ủy đảng cần tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, kết luận cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ; đồng thời việc tuyên truyền, phải giới thiệu mô hình, điển hình hay trong quá trình thực hiện; chú trọng đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt phải quan tâm thay đổi mạnh mẽ việc tổ chức thực hiện bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Các cấp ủy đảng, nhất là các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Các ban tham mưu của Đảng phải nắm chắc, kịp thời thông tin báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận của các cấp định kỳ; kịp thời biểu dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt; xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể chưa nghiêm túc, triển khai không hiệu quả... Qua đó, sớm đưa các nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.