UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Ngày 28/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh có những thuận lợi, tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất, kinh doanh có bước phục hồi. Tuy nhiên, nổi lên một số khó khăn mới so với dự báo, nhất là giá cả nguyên, nhiên- vật liệu và chi phí đầu vào tăng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh bám sát các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tập trung xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, đạt được nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực. Trong tổng số 18 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao, dự kiến đến cuối năm 2022 có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm nội tỉnh ước đạt 23.454 tỷ đồng, tăng 7,28% cùng kỳ. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 6.636 tỷ đồng, tăng 4,21%. Tỉnh tập trung chỉ đạo cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi cây trồng hiệu quả hơn, đã thực hiện chuyển đổi 1.337,74 ha/1.300 ha, vượt 2,9% kế hoạch (KH); nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, trong đó phát triển cánh đồng lớn đạt kết quả tích cực, đã triển khai 31 cánh đồng lớn/4.242,8 ha, đạt 100% KH. Khai thác hải sản hiệu quả hơn, sản lượng khai thác tiếp tục được duy trì ở mức cao, đạt 126.879 tấn, tăng 2,54% so cùng kỳ, vượt 2,7% KH. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,3% so cùng kỳ, công tác chỉ đạo chuyển hướng thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt kết quả tích cực; các dự án năng lượng tái tạo đã hoàn thành tiếp tục phát huy hiệu quả. Dự án động lực Cảng biển tổng hợp Cà Ná đưa vào khai thác thử nghiệm Bến 1A tàu 50.000 DWT bảo đảm an toàn và đẩy nhanh tiến độ Bến 1B. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án LNG Cà Ná giai đoạn 1–1.500MW; đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Du Long, thu hút nhà đầu tư thứ cấp đạt kết quả; hoàn tất thủ tục trình cấp chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Cà Ná. Các ngành thương mại - dịch vụ, du lịch phục hồi tích cực và tăng trưởng khá, giá trị gia tăng đạt 7.998 tỷ đồng, tăng 13,7%, đạt 107,5% KH. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.494 tỷ đồng, đạt 100,1% dự toán năm, Lĩnh vực chuyển đổi số, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, giáo dục, y tế được quan tâm thực hiện, đạt được một số kết quả nhất định. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục ưu tiên phục hồi và giữ vững ổn định tăng trưởng kinh tế, kiên định với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đổi mới mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành, quyết liệt, linh hoạt và có trọng tâm, đột phá. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi số ngành Nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Triển khai hiệu quả Đề án phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của cả nước; Đề án phát triển kinh tế đô thị, xây dựng Phan Rang-Tháp Chàm thành thành phố thông minh. Phát huy tiềm năng, thế mạnh, tận dụng cơ hội, dư địa tăng trưởng của nhóm ngành thương mại - dịch vụ, du lịch để thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh. Tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện thời kỳ 2021-2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ cấu lại ngân sách nhà nước, các chính sách, pháp luật về thuế; thực hiện nghiêm túc các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; chỉ đạo triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch COVID-19 và các loại bệnh khác có thể xảy ra. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10-11%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 87-88 triệu đồng/người; thu ngân sách trên địa bàn khoảng 3.658 tỷ đồng...

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhìn nhận kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm năm 2022 đó là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy; sự quyết tâm, quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; sự quan tâm, giám sát, hỗ trợ của HĐND tỉnh và Mặt trận, đoàn thể tỉnh đã huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra một số hạn chế như tốc độ tăng trưởng không đạt KH, ngành năng lượng tái tạo là thế mạnh, đột phá của tỉnh đang gặp khó khăn, tăng trưởng thấp; một số sản phẩm công nghiệp khai khoáng, chế biến giảm sâu; giá trị sản xuất ngành Xây dựng đạt thấp.. là những điểm nghẽn lớn của nền kinh tế cần sớm được khơi thông. Từ nay đến hết năm thời gian còn lại không nhiều, đề nghị các ngành, các cấp rà soát lại các nhiệm vụ được giao để tiếp tục tập trung, tăng tốc tổ chức triển khai thực hiện với mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% các nội dung công việc đã đề ra của năm 2022. Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế-xã hội. Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 10-11%/năm, đồng chí đề nghị các ngành, các cấp bám sát tất cả các nghị quyết của Tỉnh ủy để thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Tăng tốc mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành thúc đẩy các lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng như nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ, dụ lịch. Quyết tâm thúc đẩy thu hút đầu tư mạnh hơn nữa vào Khu Công nghiệp Du Long. Thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án động lực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Cảng biển Cà Ná, các dự án du lịch quy mô lớn, khởi công các dự án khu đô thị mới đã cấp chủ trương đầu tư...