Thống nhất phương án hướng tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt

Ngày 25/11, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo nội dung liên quan đến phương án hướng tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt.

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư dự án đã báo cáo giải trình phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga, phương án giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án, qua đó xin ý kiến thống nhất một số nội dung liên quan đến việc chồng lấn quy hoạch tại các vị trí ảnh hưởng đến đất của Cụm công nghiệp Tháp Chàm, chồng lấn với dự án Nhà máy Điện gió Quảng Sơn (đang xây dựng hồ sơ đầu tư); các quy hoạch của địa phương đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, cũng như vị trí bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các sở, ngành tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với ý kiến giải trình của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư dự án, thống nhất với phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga, phương án GPMB của dự án khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt, đoạn qua địa bàn tỉnh; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của tuyến đường sắt này, nhằm phục hồi di sản độc đáo, phát huy thế mạnh phát triển du lịch. Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần bám sát tuyến cũ, nhưng nghiên cứu hạn chế công tác GPMB thu hồi đất, giảm bớt những vấn đề phát sinh, dung hòa lợi ích, phát huy hiệu quả dự án. Có sự nghiên cứu kỹ, đề xuất các phương án để chọn hướng tuyến tối ưu, giảm tác động phá vỡ các quy hoạch đã được phê duyệt; cần xác định rõ tọa độ, sơ đồ vị trí cụ thể, xây dựng hồ sơ chặt chẽ, trình Bộ Giao thông vận tải và các cấp thẩm quyền xem xét sớm phê duyệt chủ trương triển khai dự án.