Tổng kết và trao thưởng các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022

Ngày 26/10, Thư viện tỉnh tổ chức Tổng kết và trao thưởng các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022.

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2022, Thư viện tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với nhiều hình thức như: trưng bày xếp mô hình sách nghệ thuật; tổ chức giao lưu nói chuyện chuyên đề; Hướng dẫn kỹ năng sử dụng Thư viện; Cuộc thi “Ai tìm sách nhanh nhất”; Cuộc thi trực tuyến chủ đề Bác Hồ với việc đọc sách và tự học…Trong đó, Cuộc thi “Ai tìm sách nhanh nhất” đã thu hút 58 lớp thuộc 14 đơn vị trường học với 1.127 học sinh tham gia. Riêng cuộc thi trực tuyến chủ đề Bác Hồ với việc đọc sách và tự học có 5.361 bài dự thi thuộc 30 trường học trên địa bàn tỉnh tham gia.

Ban tổ chức trao giải cho các học sinh đạt giải cuộc thi “Ai tìm sách nhanh nhất”.

Kết thúc hoạt động, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất cuộc thi “Ai tìm sách nhanh nhất” nhiều nhất; Trao 3 giải Nhất cuộc thi trực tuyến chủ đề Bác Hồ với việc đọc sách và tự học. Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải cho 3 đơn vị trường học có số lượng người tham gia nhiều nhất.