Xây dựng Câu lạc bộ văn hóa dân gian vùng đồng bào dân tộc thiểu số, di dân tái định cư

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 2558/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức xây dựng 5 câu lạc bộ (CLB) sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), vùng di dân tái định cư, năm 2022 của các tỉnh Kon Tum, Lạng Sơn, Phú Yên, Ninh Thuận và Đắk Nông.

Theo đó, đối với tỉnh Ninh Thuận, trong tháng 10 và 11/2022, Bộ VH,TT&DL phối hợp các địa phương tổ chức xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Raglai tại các thôn Bố Lang, Tà Lọt, Trà Co 2, Ma Lâm, Ma Oai, Châu Đắc, Ma Nai, Suối Rớ, Rã Giữa, xã Phước Bình, Phước Hoà, Phước Tiến, Phước Tân, Phước Thắng, Phước Đại, Phước Thành, Phước Chính và Phước Trung, thuộc huyện Bác Ái. Với sự tham gia của 5 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và 45 hội viên dân tộc Raglai.

Các đơn vị chức năng sẽ tiến hành khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa dân gian của dân tộc Raglai tại các địa phương nêu trên; hỗ trợ vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, tài liệu phục vụ xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa dân gian; tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa dân gian; sinh hoạt CLB định kỳ (tập luyện, biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, cuộc thi văn nghệ dân gian); hỗ trợ chi phí tập luyện, biểu diễn cho nghệ nhân, diễn viên. Tiếp đó là việc sản xuất phim tài liệu phục vụ quảng bá văn hóa dân gian, thông tin, tuyên truyền phục vụ việc bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc...

Kinh phí thực hiện xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN, vùng di dân tái định cư, năm 2022 từ nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 của Bộ VH,TT&DL cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc cùng nguồn kinh phí các cơ quan, đơn vị phối hợp.