Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, trong thời gian qua, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh luôn chú trọng, quan tâm triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác này.

Đồng chí Trần Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Thời gian qua, công tác PBGDPL đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia. Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện công tác PBGDPL với nhiều cách làm đạt hiệu quả. Các nội dung PBGDPL đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà trước trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. Nhờ vậy đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác, tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hải lồng ghép tuyên truyền PBGDPL trong sinh hoạt.

Hoạt động PBGDPL đã được các cấp, ngành, địa phương triển khai bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, nhất là trong giai đoạn vừa phát triển KT-XH, vừa bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, phải kể đến các hình thức như: Tuyên truyền, PBGDPL qua các phóng sự, bản tin, bài viết, hình ảnh trực quan; các chuyên trang, chuyên mục “Hỏi - đáp pháp luật”; hội nghị, cuộc họp; các hoạt động sinh hoạt “Ngày Pháp luật”; tờ rơi; panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trực quan sinh động; thông qua các hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư; qua hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; trợ giúp pháp lý... Bên cạnh các hình thức truyền thống trên, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương còn chủ động xây dựng các nội dung tuyên truyền, PBGDPL gắn với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phủ sóng diện rộng các nội dung về pháp luật đến với đông đảo người dân như: Đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Zalo; tài liệu, các văn bản pháp luật trên Trang thông tin điện tử... từ đó có thể giúp người dân chủ động tiếp cận một cách nhanh chóng, đơn giản lại tiết kiệm chi phí.

Một trong những hoạt động chủ điểm của công tác PBGDPL là sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ngày càng đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả tích cực. Theo đó, việc triển khai hoạt động được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc vào thứ Hai tuần đầu tiên hằng tháng. Thông qua hoạt động đã kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tuân thủ và chấp hành trong quá trình thực thi nhiệm vụ cũng như tham gia PBGDPL cho Nhân dân. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, công tác PBGDPL đã thực hiện được 14.981 cuộc, với 174.326 lượt người tham dự; cấp phát miễn phí 23.465 tài liệu; đăng tải 3.985 tin, bài về pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 8 cuộc thi, có 428 người tham dự.

Điều đáng ghi nhận trong thời gian qua, công tác PBGDPL được triển khai linh động, tập trung hướng về cơ sở, bằng cách lồng ghép vào các hoạt động chung của cộng đồng, các câu lạc bộ, các hội, nhóm, hương ước, quy ước họ tộc, khu dân cư. Các nội dung được thể hiện sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ tác động trực tiếp đến nhận thức của người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điển hình như tại Chi hội Phụ nữ thôn Cầu Gãy, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải), trong thời gian qua, định kỳ 2 lần/tháng, đã lồng ghép sinh hoạt với tuyên truyền các vấn đề nóng của xã hội, các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của hội viên như: Tín dụng đen và các hành vi vi phạm pháp luật; Luật Hôn nhân gia đình, phòng, chống tảo hôn, bạo lực gia đình; Luật An toàn giao thông... Chị Nguyễn Như Oanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hải cho biết: Đối với thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Cầu Gãy, việc PBGDPL không chỉ giúp đông đảo hội viên tiếp cận với các văn bản pháp luật mới, mà còn nâng cao ý thức học tập, tìm hiểu của hội viên phụ nữ. Từ đó, mỗi hội viên trở thành một tuyên truyền viên đến với các thành viên trong gia đình, khu dân cư, góp phần lan tỏa tinh thần chấp hành pháp luật cũng như nâng cao ý thức cảnh giác, tránh xa các loại hình tội phạm trong cộng đồng.

Đồng chí Trần Văn Hiếu cho biết thêm: Đế tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, trong thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL theo kế hoạch, chương trình, đề án PBGDPL trong năm. Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động “Ngày Pháp luật”. Chủ động triển khai các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế bất cập, đề ra giải pháp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL trong thời gian tới và những năm tiếp theo.